Menu

Specyfikacja przygotowania plików do druku w ARTiS poligrafia s.c.

Zasady ogólne

1. Dostarczone pliki powinny być zgodne z założeniami przyjętymi w kalkulacji oraz zleceniem druku przesłanym na adres biuro@artispoligrafia.com we wszystkich kluczowych parametrach (format pracy, ilość stron w publikacji i ilość kolorów).
2. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac i wzorów, w tym za wszelkie naruszenia praw osób trzecich.
3. Wszelkie zmiany w dostarczonych materiałach wykonane na prośbę klienta wymagają akceptacji.
4. Na życzenie i za dodatkową opłatą wykonujemy certyfikowany cyfrowy proof kolorystyczny.

Dostarczenie plików

Materiały do druku mogą być dostarczone jedynie w formie elektronicznej: osobiście na nośnikach pamięci USB, drogą mailową (dla plików o wielkości mniejszej niż 20 MB) lub inna drogą elektroniczną np. WeTransfer, OneDrive, GoogleDrive.

Wymagania techniczne

Akceptowany format plików
Do realizacji przyjmujemy pliki pdf kompozytowe w wersji nie wyższej niż 1.6, zgodne z Acrobat 7.x. Wyjątek stanowią prace przygotowane w Corelu, które należy zapisać w wersji zgodnej z Acrobat 4.0. Możliwość wykonania pracy z plików otwartych powinna być skonsultowana na etapie przygotowania kalkulacji, gdyż wiąże się z koniecznością doliczenia kosztów pracy operatora dtp.

Format pracy
• W plikach muszą być umieszczone znaczniki cięcia jednoznacznie wyznaczające format pracy. Należy również uwzględnić tzw. spad, a więc naddatek grafiki wymagany w dalszych procesach produkcji. Standardowo przyjmujemy 3 mm spadu dla prac ciętych na sztuki na gilotynie introligatorskiej i 5 mm w przypadku prac wykrawanych za pomocą wykrojnika. Prace zawarte w plikach pdf muszą być wyśrodkowane. Należy zwrócić uwagę na: art-box (pole kompozycji), trim-box (użytek po obcięciu), bleed-box (użytek ze spadami), media-box (strona ze znacznikami), których to zwykły Adobe Reader nie pokazuje, a to właśnie te parametry wpływają dodatkowo na prawidłowe pozycjonowanie pracy w późniejszym procesie przetwarzania.
• Prace powinny być dostarczone w formie pojedynczych użytków na stronie (bez składek). Impozycję na arkuszu drukarskim wykonuje nasze studio CtP.
• W przypadku dokumentów wielostronicowych preferujemy jeden plik z użytkami ułożonymi w kolejności, w której mają się znaleźć w gotowej publikacji. Bardziej skomplikowane prace, jak okładki do klejenia z grzbietem, okładki ze skrzydełkami lub prace składane ze stronami o różnych formatach powinny być przygotowane jako gotowe montaże lub każdorazowo konsultowane na etapie kalkulacji.
• Jeżeli dana praca wymaga użycia wykrojnika, to rozrys takiego wykrojnika należy umieścić w pliku jako obiekt nadrukowany w kolorze innym niż drukowane elementy projektu. Rozrys wykrojnika musi znajdować się centralnie na stronie, a pole kompozycji należy dopasować do tego rozrysu.

Grafika rastrowa (bitmapy)
• Dla uzyskania jak najlepszego efektu zalecamy przygotowanie bitmap w rozdzielczości 300 dpi. Rozdzielczości niższe niż 250 dpi mogą skutkować brakiem ostrości lub widocznym poszarpaniem elementów obrazu.
• Grafiki rastrowe w dokumencie nie mogą zawierać osadzonych profili kolorystycznych (ICC).
• Zalecamy stosowanie kompresji bezstratnej ZIP.

Przestrzeń kolorystyczna
• Praca dostarczona do druku powinna być przygotowana jako kompozyt w przestrzeni barw CMYK. Ilość ewentualnych kolorów dodatkowych poza kolorami procesowymi powinna być zgodna z zamówieniem. W przypadku druku wyłącznie kolorami procesowymi wszystkie dodatkowe kolory powinny być przekonwertowane do CMYK .
• Dostarczenie materiałów zawierających elementy w innej niż CMYK przestrzeni barw (RGB, CIElab i inne) lub w kolorach dodatkowych nieuwzględnionych w zamówieniu, spowoduje konwersję do kolorów procesowych, która może być niezgodna z oczekiwaniami klienta. Wszelkie rozbieżności nie będą mogły wówczas stanowić podstaw do reklamacji.
• Prosimy o niezałączanie do plików profili kolorystycznych (ICC). Ich nieświadome użycie może spowodować zmiany w kolorystyce na etapie ripowania nawet dla elementów w przestrzeni CMYK oraz błędną emulację bieli czy niewłaściwe traktowanie elementów zawierających przezroczystości. Większość tych efektów jest niewidoczna na monitorze.

Czcionki
• Wszystkie użyte w pracy czcionki powinny być osadzone w dokumencie.
• Alternatywą dla dołączania pełnego opisu czcionek do dokumentu jest konwersja czcionek do obiektów wektorowych (inaczej: krzywe lub ścieżki).

Inne
• W przypadku tworzenia publikacji z okładką klejoną prosimy na etapie przygotowania do druku o kontakt w celu ustalenia szerokości grzbietu, która zależy zarówno od ilości stron, jak i rodzaju użytego papieru.
• Istotne elementy pracy nie powinny znajdować się bliżej krawędzi strony niż 5 mm.
• Prosimy pamiętać o technologicznych ograniczeniach dotyczących elementów przechodzących ze strony na stronę sąsiadującą w bezszyciowych klejonych publikacjach wielostronicowych oraz efektywnie mniejszej szerokości strony ze względu na brak możliwości pełnego jej otwarcia.
• Dla opraw klejonych marginesy od strony grzbietu dla stron wewnętrznych okładki i zewnętrznych wkładu są szersze niż pozostałe z uwagi na klejenie boczne zajmujące pas o szerokości 7 mm.
• W przypadku opakowań, w miejscach przeznaczonych do klejenia należy usunąć wszystkie elementy grafiki z zachowaniem 3 mm marginesu.
• W przypadku wielostronicowych publikacji szytych drutem (oprawa zeszytowa) w celu zminimalizowania zjawiska przyrostu grzbietu stosujemy wcięcie grzbietowe. Zmniejszając szerokość strony tym bardziej, im bliższa jest ona środkowej rozkładówce zachowujemy stałe marginesy zewnętrzne w publikacji. W przypadku występowania w pracy elementów przechodzących ze strony na stronę rezygnujemy z tej procedury, co powoduje występowanie nierównych marginesów zewnętrznych.
• Minimalna grubość linii to 0,2 pt, a linii w kontrze – 0,5 pt.
• Używane przez nas oprogramowanie zachowuje informacje o kolorach dodatkowych, nadrukowaniach i zalewkach zdefiniowanych w źródłowych plikach klienta. Zwracamy uwagę, że obiekty czarne (>98% K) nadrukowujemy automatycznie.
• Dla czarnych elementów w pracy użycie tylko koloru czarnego (K) da neutralną czerń, jednak słabo nasyconą. Dla uzyskania głębokiej czerni stosuje się kombinację wszystkich kolorów procesowych (zalecane C 50% M 40% Y 40% K 100%).
• Górna granica nafarbienia dla papierów powlekanych to 320%, a dla niepowlekanych – 280% .
• Na etapie separowania obiektów do przestrzeni CMYK zalecamy używanie profilu dopasowanego do papieru, na którym będzie drukowana praca zgodnie z normą 12647-2.
• Zakładany przyrost punktów rastrowych powinien być zgodny z ISO 12647.© 2019 ARTiS Poligrafia s.c.