Menu

Firma ARTiS poligrafia s.c.

realizuje projekt nr RPKP.04.03.00-04-019/13, pod nazwą:

„Wdrożenie w przedsiębiorstwie ARTiS poligrafia s.c. E-systemu komunikacji z klientem oraz zarządzania zleceniem wraz z aktywną kontrolą procesu produkcji od zamówienia do wysyłki”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

 

Informacje o projekcie:

Realizowany projekt dotyczy wdrożenia przez firmę ARTiS poligrafia s.c. e-systemu obsługi klienta poprzez stronę internetową wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów umożliwiającym przyspieszenie działań związanych z obsługą zleceń oraz monitorowaniem systemowym poszczególnych etapów produkcji.

Dane finansowe

Całkowita wartość inwestycji: 206 256,23 zł

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 85 520,87 zł

Budżet Państwa: 15 091,92 zł

Wkład własny: 67 075,20 zł

Termin realizacji inwestycji: maj 2013r. – czerwiec 2015r.© 2019 ARTiS Poligrafia s.c.